Prva hrvatska zelena industrijska zona

Industrijska zona Nemetin predstavlja prvu zelenu industrijsku zonu u Republici Hrvatskoj.

Obnovljivi izvori energije

Grad Osijek smješten je na plodnom tlu panonske ravnice, u blizini dvije velike rijeke – Drave i Dunava. Bogati regionalni šumski i vodni resursi uz stočarsku i ratarsku proizvodnju koja čini značajan udio cjelokupnog gospodarstva, glavna su predispozicija i izniman potencijal za korištenje obnovljivih izvora za proizvodnju energije s minimalnim utjecajem na okoliš.

Iz tog razloga, Grad Osijek je zajedno sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera i mađarskim partnerima kroz projekt Hrvatsko – Mađarska mreža za obnovljive izvore energije (CHREN), koji se financirao sredstvima Europske unije – komponenta IPA IIIC Program prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska, osnovao trgovačko društvo Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. kao projektno društvo koje se bavi primijenjenim istraživanjima sa svrhom promicanja znanja i spoznaja o obnovljivim izvorima energije na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Najvažniji i dugoročno najveći projekt na kojemu Centar radi je bioplinsko postrojenje 2x320 kWh kogeneracijske jedinice koje će biti pozicionirano na prostoru gradske Industrijske zone Nemetin (na parcelama 18 i 19). Na taj način, korištenjem alternativnih izvora, biti će omogućena proizvodnja električne energije kao i proizvodnja toplinske energije koja će bez naknade biti distribuirana korisnicima zone za potrebe grijanja odnosno hlađenja njihovih industrijskih postrojenja.

Rang industrijske zone nemetin

Prema istraživanju agencije za promicanje izvoza i ulaganja Republike Hrvatske industrijska zona nemetin rangirana je na drugo mjesto među industrijskim poslovnim zonama Republike Hrvatske nacionalnog i međunarodnog karaktera.

Zelena zona Nemetin

Fotografije

Zelena zona Nemetin
  • Proizvodna namjena

  • Poslovna namjena

  • Ukupna površina

  • Parcela