Mjera - umanjenje cijene zemljišta prema prioritetnim djelatnostima

Investitori će ostvarivati prava na stopu olakšice izraženu u određenom postotku umanjenja cijene zemljišta i to prema prioritetnim djelatnostima prema skupinama NKD-a poželjnim za ulazak u industrijsku zonu.

Tablica: Olakšice i prioritetne djelatnosti prema skupinama

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3
Umanjenje cijene zemljišta za 30% Umanjenje cijene zemljišta za 10% Umanjenje cijene zemljišta za5%
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 13 Proizvodnja tekstila 24 Proizvodnja metala
11 Proizvodnja pića 14 Proizvodnja odjeće 38 Skupljanje otpada; djelatnosti obrade i zbrinjavanje otpada; oporaba materijala
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 16 Prerada drva, proizvoda od pluta, osim namještaja, proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala Ostale proizvodne i uslužne djelatnosti dozvoljene zakonom (osim trgovine i ugostiteljstva)
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
27 Proizvodnja električne opreme 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
28 Proizvodnja strojeva i uređaja 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 31 Proizvodnja namještaja
58 Izdavačke djelatnosti 32 Ostala prerađivačka industrija
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme
63 Informacijske uslužne djelatnosti 95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza
72 Znanstveno istraživanje i razvoj

Investitori se obvezuju da će prioritetnu djelatnost u Industrijskoj zoni Nemetin obavljati najmanje pet godina od dana početka obavljanja djelatnosti te da će, ako u bilo kojem trenutku propisanog vremena promijene djelatnost, biti u obvezi povratiti Gradu Osijeku iznos umanjenja cijene zemljišta koji su ostvarili pozivajući se na ovu olakšicu.

Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću

Investitori koji su u godini koja prethodi godini raspisivanja natječaja za prodaju zemljišta ostvarili izvoz u okviru prioritetnih djelatnosti u minimalnom iznosu od 100.000,00 kuna ostvaruju pravo na stopu olakšice od 5% umanjenja cijene zemljišta.

Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima koji otvaraju nova radna mjesta

Investitori koji u roku od godinu dana od dana početka obavljanja djelatnosti u Industrijskoj zoni Nemetin namjeravaju otvoriti određeni broj novih radnih mjesta (samo za zaposlenike sa prebivalištem na području Grada Osijeka) ostvaruju prava na stopu olakšice izraženu u određenom postotku umanjenja cijene zemljišta prema broju otvorenih radnih mjesta i to:

  1. otvaranje > 50 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 30%
  2. otvaranje 10 - 50 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 15%
  3. otvaranje 5 - 9 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 10%
  4. otvaranje 1 - 4 novih radnih mjesta – umanjenje cijene zemljišta za 5%

Mjera - umanjenje cijene zemljišta za velike investicije

Mjera - umanjenje cijene zemljišta za investicije preko 1.000.000 EUR-a

Investitori koji u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin ulože preko 1.000.000 EUR-a ostvaruju prava na stopu olakšice od 70% umanjenja cijene zemljišta uz uvjet da obavljaju neku od prioritetnih djelatnosti iz Mjere 1.

Mjera - umanjenje cijene zemljišta za investicije preko 2.000.000 EUR-a

Investitori koji u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin ulože preko 2.000.000 EUR-a ostvaruju prava na stopu olakšice od 90% umanjenja cijene zemljišta uz uvjet da obavljaju neku od prioritetnih djelatnosti iz Mjere 1.

Mjera - komunalni doprinos

Komunalni doprinos za objekte koji se grade u Industrijskoj zoni Nemetin iznosi 15,00 kuna/m³.

  • Proizvodna namjena

  • Poslovna namjena

  • Ukupna površina

  • Parcela