Riječ gradonačelnika

Poštovani partneri, cijenjeni ulagači!

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, jedinstveno tržište s više od 500 milijuna stanovnika, snažno je istaknuo prednosti ulaganja u Osijek - srednjoeuropski grad koji je poslovno, obrazovno, zdravstveno i administrativno središte županije i regije, grad razvijene prometne infrastrukture, obrazovanog građanstva i otvorene lokalne samouprave.

Superiornost geostrateškog položaja Osijeka umnogome određuje činjenica, da se na udaljenosti od 280 kilometara, nalazi niz regionalnih središta i čak četiri glavna grada: Zagreb, Sarajevo, Budimpešta i Beograd. Povrh toga, Osijek je važno sjecište plovnih, cestovnih, željezničkih i zračnih pravaca što povezuju Europu s hrvatskim lukama na Jadranskom moru i balkanskim zemljama, a zatim s Bliskim istokom, Azijom i ostatkom svijeta.

Izvrsna prometna infrastruktura jedna je od najvažnijih komparativnih prednosti u odnosu na gradove iz šireg srednjoeuropskoga okružja. Luka Osijek na rijeci Dravi nalazi se u neposrednoj blizini ušća u Dunav, najduže i vodom najbogatije rijeke Europske unije koja povezuje 10 država od Njemačke do Crnoga mora. Autocesta Paneuropskog transportnoga koridora Vc sa zapadne strane grada i međunarodna Zračna luka Osijek s istočne, povezane su južnom gradskom obilaznicom. Osim toga, grad odlikuje dobra željeznička povezanost i solidan prometno-komunalni standard.

Budućnost svakoga grada presudno ovisi o znanju i obrazovanosti stanovništva. U tom pogledu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s više od 22 tisuće studenata koji studiraju na 11 fakulteta, 5 odjela i Umjetničkoj akademiji – stvara dobar temelj za znanstveni, gospodarski i ukupni razvoj grada kao važnog regionalnog središta. Gradska uprava sa Sveučilištem surađuje na nizu razvojnih projekata koji koriste pogodnosti punopravnog članstva i fondova Europske unije.

U okviru projekta Hrvatsko-mađarska mreža obnovljivih izvora energije – CHREN, Grad sa Sveučilištem, lokalnim i mađarskim partnerima, radi na izgradnji Znanstvenoga centra za obnovljive izvore energije s bioplinskim postrojenjem na području Industrijske zone Nemetin. Namjera je proizvedenu energiju distribuirati bez naknade za potrebe grijanja i hlađenja industrijskih postrojenja, kako bi se dodatno olakšale poslovne aktivnosti unutar prve hrvatske zelene industrijske zone.

Ova brošura donosi dio komparativnih prednosti te osnovne informacije o konkretnim poticajima, pogodnostima i olakšicama koje jamče opravdanost ulaganja u Zonu iznimnih poslovnih perspektiva. Gradska uprava želi biti pouzdan partner svakog pojedinačnog ulagača. Dapače, sebe osobno, svoje vrijeme i autoritet gradonačelničke dužnosti - stavljam u službu korektnog ostvarivanja zajedničkih interesa ulagača i lokalne zajednice.


Želim vam srdačnu dobrodošlicu.
Ivan Vrkić, dipl.iur. gradonačelnik

Fotografije

Ivan Vrkić, dipl.iur. - gradonačelnik