INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN

Industrijska zona Nemetin sa više od 100 ha površine spada u red velikih industrijskih zona. Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod (bioplinsko postrojenje...

Saznaj više

PODUZETNIČKA ZONA „IT PARK“

Poduzetnička zona „IT park“ Osijek je specijalizirana mikro gospodarska zona. Namijenjena je tvrtkama koje posluju u sektoru Informacijskih Tehnologija (IT). Nalazi se u širem centru grada i kvalitetno je prometno povezana- neposredno uz zonu postoji javni prijevoz (tramvaj, biciklistička i...

Saznaj više

Poticaji za ulaganje u Republiku Hrvatsku

Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 111/12. i 28/13.) uređuju se poticajne mjere za projekte ulaganja u gospodarske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske. Ove mjere odnose se na ulaganja u projekte investiranja i jačanja...

Saznaj više

KLJUČNIH PREDNOSTI ULAGANJA U GRAD OSIJEK:

  • 1. Upravno, gospodarsko, obrazovno i kulturno središte Osječko-baranjske županije i istočne Hrvatske
  • 2. Izvrsna geografska lokacija, unutar 300 km udaljenosti nalaze se 4 glavna grada (Hrvatske, Mađarske, Srbije i BiH), a na tom području živi oko 8 milijuna stanovnika
  • 3. Odlična prometna povezanost sa paneuropskim pravcima; cestovnom, željezničkom, zrakoplovnom i riječnom prometnom infrastrukturom
  • 4. Jedina međunarodna zračna luka na istoku Hrvatske
  • 5. Jedini sveučilišni grad u istočnoj Hrvatskoj, s 11 fakulteta, Umjetničkom akademijom, 5 sveučilišnih odjela i preko 16.000 studenata
  • 6. Bogata baština: prirodna, povijesno-kulturna i industrijski- zanatska (tehničko znanje i društveni kapital)
  • 7. Prema izvješću Doing Business Svjetske banke, Osijek zauzima drugo mjesto među hrvatskim gradovima prema lakoći poslovanja za poduzetnike
  • 8. Izvanredan program poticaja i olakšica za investitore u poduzetničke zone Grada
  • 9. Duga tradicija i vrlo razvijen proizvodni sektor, posebno prehrambena i kemijska industrija, uz mogućnost ulaganja u Industrijsku zonu Nemetin
  • 10. Brzorastući ICT sektor, uz mogućnost ulaganja u Poduzetničku zonu „IT park“