Industrijska zona Nemetin predstavlja prvu zelenu industrijsku zonu u Republici Hrvatskoj. Korištenjem alternativnih izvora, biti će omogućena proizvodnja električne energije kao i proizvodnja toplinske energije koja će bez naknade biti distribuirana korisnicima zone za potrebe grijanja odnosno hlađenja njihovih industrijskih postrojenja.

EKO-INDUSTRIJSKA ZONA NEMETIN

Eko- Industrijska zona Nemetin sa više od 100 ha površine spada u red velikih industrijskih zona. Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod (bioplinsko...

Saznaj više

PODUZETNIČKA ZONA „IT PARK“

Poduzetnička zona „IT park“ Osijek je specijalizirana mikro gospodarska zona. Namijenjena je tvrtkama koje posluju u sektoru Informacijskih Tehnologija (IT). Nalazi se u širem centru grada i kvalitetno je prometno povezana- neposredno uz zonu postoji javni prijevoz (tramvaj, biciklistička i...

Saznaj više

Poticaji za ulaganje u Republiku Hrvatsku

Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 111/12. i 28/13.) uređuju se poticajne mjere za projekte ulaganja u gospodarske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske. Ove mjere odnose se na ulaganja u projekte investiranja i jačanja...

Saznaj više

Ključnih prednosti:

 • 1. Ukupna površina 101 Ha
 • 2. Prva zelena gospodarska zona u Hrvatskoj
 • 3. Izvanredna prometna povezanost
 • 4. Neposredna blizina grada Osijeka
 • 5. Prekogranično područje prema Mađarskoj i Srbiji
 • 6. Područje od posebne državne skrbi
 • 7. Dodatne povlastice za investitore
 • 8. Parcele od 2.500 do 50.000 m2
 • 9. Znanstveni centar za obnovljive izvore energije u Zoni
 • 10. Bioplinsko postrojenje za električnu i toplinsku energiju
 • Proizvodna namjena

 • Poslovna namjena

 • Ukupna površina

 • Parcela