Poduzetnička zona IT park - dostupne parcele u Natječaju 11.02.2021.

PARCELA BR. OZNAKA PARCELE POVRŠINA PARCELE M2
2 9824/14 1.236
7 9824/21 1.234
8 9824/19 1.454
9 9824/20 1.514

PODATCI O DOSTUPNIM PARCELAMA

Fotografije

PODUZETNIČKA ZONA „IT PARK“