Poticaji za ulaganje u Republiku Hrvatsku

Poticaji za ulaganje uređeni su:
Zakonom o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 63/22) uređuje se dodjela državnih potpora radi poticanja ulaganja. Cilj, odnosno svrha poticanja ulaganja je poticanje gospodarskog rasta i ostvarenje gospodarske politike Republike Hrvatske, njezina uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanje investicijske i konkurentske sposobnosti hrvatskog poduzetništva, dok je cilj i svrha poticanja ulaganja na razini gospodarskih subjekta izgradnja konkurentnog, transparentnog i atraktivnog sustava potpora za ulaganja pravnih ili fizičkih osoba. Potpore uređene ovim zakonom odnose se na projekte ulaganja i jačanje konkurentske sposobnosti u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima
 • aktivnostima poslovne podrške
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Isto tako potpore uređene ovim zakonom odnose se na projekte kojima se osigurava ekološki sigurna poduzetnička aktivnost i jedan ili više od sljedećih ciljeva:

 • doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji gospodarstva Republike Hrvatske
 • doprinos održivom konceptu industrije i naprednim tehnološkim rješenjima industrije 4.0.
 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18, 138/21) uređuju se pitanja određenja poduzetničke infrastrukture, vrste i kategorizacije poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, ustrojavanje registra poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija, odnosno izgradnja sistematizirane baze podataka poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija te sustav potpora, odnosno preduvjeti i kriteriji odobravanja potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija. Cilj, odnosno svrha unapređenja poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja je: poticanje gospodarskog rasta planiranjem i pravodobno izgradnjom poduzetničke infrastrukture koja je u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja te bržeg rasta poduzetništva i povećanja investicija i zaposlenosti unutar područja u kojem se poduzetnička infrastruktura gradi ili planira graditi. Na razini gospodarskih subjekata cilj i svrha unapređenja poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja je stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visoke razine lokacijske konkurentnosti koja uključuje kvalitetnu prometnu povezanost tih područja s glavnim prometnim pravcima i sustav poticajnih mjera i povlastica za poslovanje na tim područjima i na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i na nacionalnoj razini.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) kojim se uređuju osnove za primjenu poticajnih mjera gospodarske politike usmjerenih razvoju, restrukturiranju i tržišnom prilagođavanju malog gospodarstva.

KORISNI LINKOVI:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja https://gospodarstvo.gov.hr/

Invest Croatia http://investcroatia.gov.hr/en/

Poticaji u Hrvatskoj http://investcroatia.gov.hr/poticaji-2/

Europski strukturni i investicijski fondovi https://strukturnifondovi.hr/