POTICAJI I OLAKŠICE ZA INVESTITORE

POGODNOSTI ZA INVESTITORE U EKO – INDUSTRIJSKOJ ZONI NEMETIN:

 • umanjenje cijene zemljišta prema vremenu izgradnje
 • umanjenje cijene zemljišta za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta
 • umanjenje cijene zemljišta prema aktivnostima kojima se investitor bavi
 • umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću
 • obročna otplata komunalnog doprinosa

Pogodnosti investitori ostvaruju kroz Program poticaja i olakšica Eko – Industrijska zona Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/16)

1. MODUL: olakšice i poticaji vezani za pravo građenja/kupoprodaju

1.1. Mjera – pravo građenja uz:

 • a) godišnju naknadu od 1,00 kn/m2 do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja
 • b) godišnju naknadu od 20,00 kn/m2 nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

 1. skupina:
  - umanjene cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja
 2. skupina:
  - umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja
 3. skupina:
  - umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja

1.3. Mjera – umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje nakon korištenja 1.1. Mjere kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove novih radnih mjesta

Investitoru koji nakon početka obavljanja djelatnosti u Eko- Industrijskoj zoni Nemetin otvori nova radna mjesta priznaje se pravo na umanjenje cijene zemljišta pri kupovini građevinskog zemljišta u visini opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta (bruto II godišnjih plaća) povezanih s ulaganjem u:

 1. visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 1 – 4 radna mjesta
 2. visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 5 – 9 radnih mjesta
 3. visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje 10 - 20 radnih mjesta
 4. visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta za otvaranje ≥ 20 radnih mjesta

te mu se za taj iznos umanjuje kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta.

Mjera se odnosi samo na zaposlenike sa prebivalištem na području Grada Osijeka.

1.4. Mjera - umanjenje cijene građevinskog zemljišta prilikom kupoprodaje prema aktivnostima kojima se bave investitori:

 1. skupina:
  Razvojno – inovacijske aktivnosti
  - umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 30%
 2. skupina:
  Aktivnosti poslovne podrške
  - umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 20%
 3. skupina:
  Aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
  - umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 10%

1.5. Mjera - umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću

Investitori koji su u godini koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 100.000,00 kuna ostvaruju pravo na stopu olakšice od 25% umanjenja cijene zemljišta.

Stope poticaja i olakšica iz Modula 1. ovog Programa izražene u postotku umanjenja cijene zemljišta u ukupnom iznosu ne mogu iznositi više od 100% cijene zemljišta.

2.MODUL: obročna otplata komunalnog doprinosa

2.1. Mjera – komunalni doprinos

Komunalni doprinos za objekte koji se grade u Eko- Industrijskoj zoni Nemetin iznosi 15,00 kuna/m³.

Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima:

A) FIZIČKE OSOBE

- od 15.000,00 kuna do 40.000,00 kuna - u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

- preko 40.000,00 kuna - u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima;

B) PRAVNE OSOBE

- od 100.000,00 kuna do 500.000,00 kuna - u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

- preko 500.000,00 kuna - u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima.

U slučaju obveze plaćanja komunalnog doprinosu u ukupnom iznosu većem od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik može odobriti i duži rok plaćanja, s tim da isti ne može biti duži od planiranog roka dovršetka građevine.

POTICAJI I OLAKŠICE ZA INVESTITORE