PODUZETNIČKA ZONA "IT PARK" - PODATCI O PARCELAMA I STANARIMA ZONE

Red. br. NAZIV ADRESA I MJESTO OIB PARCELA POVRŠINA PARCELE M2
1 MONO d.o.o. Bihaćka 1d, Osijek 99545162665 1 1.900
2 Base58 d.o.o. Kapucinska 31, Osijek 93256640587 3 2.269
3 Prototyp d.o.o. Kordunska 12, Osijek 69410380024 4 1.381
4 Barrage d.o.o. Zagrebačka 1, Osijek 63896222880 5 1.325
5 SEDMI ODJEL d.o.o. Črešnjevec 68 A, Zagreb 74486902737 6 1.628
6 Orqa d.o.o. J.J. Strossmayera 341, Osijek 98232144692 7 1.234

IT Park Osijek - Opis EU projekta

PODATCI O PARCELAMA I STANARIMA ZONE

Fotografije

PODUZETNIČKA ZONA „IT PARK“ PODUZETNIČKA ZONA „IT PARK“