OPIS ZONA

Grad Osijek na području gospodarskih zona investitorima osigurava:

 • zemljišta opremljena osnovnom infrastrukturom (prometnim površinama, odvodnjom oborinskih i sanitarnih voda, sustavima vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroenergije i telefona)
 • pogodnosti koje se primjenjuju kroz potporne institucije za poduzetništvo
 • vlastiti Program olakšica i poticaja investitorima

Napomena: Grad Osijek nema aktivnih natječaja za ove zone, niti programa poticaja i olakšica. U slučaju interesa, investitori se mogu obratiti direktono vlasnicima parcela u tim zonama.

PREGLED GOSPODARSKIH ZONA GRADA OSIJEKA

 1. GOSPODARSKA ZONA SKLADIŠTA I SERVISA
 2. GOSPODARSKA ZONA JUG
 3. GOSPODARSKA ZONA ZAPAD
 4. GOSPODARSKA ZONA TENJA

1. ZONA SKLADIŠTA I SERVISA

 • mikro lokacija: - sa zapadne strane Ul. Sv. Leopolda Mandića ,sa južne strane ulaz u Brijest, sa istočne strane – željeznička pruga Osijek-Đakovo, sa sjeverne strane cestovna obilaznica oko grada Osijeka
 • površina – 60 ha
 • namjena: skladišta i servisi
 • Sve parcele su u vlasništvu korisnika
 • opremljenost infrastrukturom: zona je opremljena kompletnom infrastrukturom (ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, kanalizacija, voda, električna energija, plin, telekomunikacije)

2. GOSPODARSKA ZONA JUG

 • mikro lokacija : - sa zapadne i južne strane „S“ ceste, sa istočne strane Ul. Sv. Leopolda Mandića, sa sjeverne strane cestovana obilaznica
 • površina: 155 ha
 • namjena: proizvodna, poslovna-trgovačka, sajamsko-športsko-rekreacijska
 • zona je u fazi pripreme (postoji idejno rješenje, u postupku je donošenje izmjene i dopune UPU-a)
 • opremljenost infrastrukturom: Grad Osijek rješava pitanje vlasništva zemljišta

3. GOSPODARSKA ZONA ZAPAD

 • mikrolokacija: prostor između pravca Kopaoničke i Vilajske ulice, zapadno od Risnjačke ulice do nove intrazonske ceste
 • površina: 1,81 ha
 • namjena: trgovačka; zona je popunjena u cijelosti
 • opremljenost infrastrukturom: zona je opremljena kompletnom infrastrukturom (ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, kanalizacija, voda, električna energija, plin, telekomunikacije)

4. GOSPODARSKA ZONA TENJA

 • mikrolokacija: na ulazu iz pravca Osijeka u Tenje uz prometnicu Osijek-Tenje sa lijeve strane
 • površina: 5,62 ha
 • namjena: obrtništvo, malo i srednje gospodarstvo
 • zona je u cijelosti popunejna ( 27 parcela)
 • opremljenost infrastrukturom: zona je opremljena kompletnom infrastrukturom (ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, kanalizacija, voda, električna energija, plin i telekomunikacije)