OPIS ZONA

Grad Osijek na području gospodarskih zona investitorima osigurava:

 • zemljišta opremljena osnovnom infrastrukturom (prometnim površinama, odvodnjom oborinskih i sanitarnih voda, sustavima vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroenergije i telefona)
 • pogodnosti koje se primjenjuju kroz potporne institucije za poduzetništvo
 • vlastiti Program olakšica i poticaja investitorima

PREGLED GOSPODARSKIH ZONA GRADA OSIJEKA

 1. Poduzetnička zona Jablan
 2. Poduzetnička zona S cesta
 3. Poduzetnička zona Zapad
 4. Poduzetnička zona Tenja

1. Poduzetnička zona Jablan

 • mikro lokacija: - sa zapadne strane Ul. Sv. Leopolda Mandića ,sa južne strane ulaz u Brijest, sa istočne strane – željeznička pruga Osijek-Đakovo, sa sjeverne strane cestovna obilaznica oko grada Osijeka
 • površina – 12,96 ha
 • namjena: logističko-distribucijska zona
 • opremljenost infrastrukturom: zona je opremljena kompletnom infrastrukturom (ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, kanalizacija, voda, električna energija, plin, telekomunikacije)

2. Poduzetnička zona S cesta

 • mikro lokacija : - sa zapadne i južne strane „S“ ceste, sa istočne strane Ul. Sv. Leopolda Mandića, sa sjeverne strane cestovana obilaznica
 • površina: 49,13 ha
 • namjena: logističko-distribucijska zona
 • zona je u fazi pripreme (postoji idejno rješenje, u postupku je donošenje izmjene i dopune UPU-a)
 • opremljenost infrastrukturom: Grad Osijek rješava pitanje vlasništva zemljišta

3. Poduzetnička zona Zapad

 • mikrolokacija: prostor između pravca Kopaoničke i Vilajske ulice, zapadno od Risnjačke ulice do nove intrazonske ceste
 • površina: 1,81 ha
 • namjena: uslužno mješovita zona
 • opremljenost infrastrukturom: zona je opremljena kompletnom infrastrukturom (ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, kanalizacija, voda, električna energija, plin, telekomunikacije)

4. Poduzetnička zona Tenja

 • mikrolokacija: na ulazu iz pravca Osijeka u Tenje uz prometnicu Osijek-Tenje sa lijeve strane
 • površina: 5,82 ha
 • namjena: proizvodno-prerađivačka zona
 • opremljenost infrastrukturom: zona je opremljena kompletnom infrastrukturom (ceste, oborinska odvodnja, javna rasvjeta, kanalizacija, voda, električna energija, plin i telekomunikacije)