POTICAJI I OLAKŠICE ZA INVESTITORE

POGODNOSTI ZA INVESTITORE U PODUZETNIČKOJ ZONI „IT PARK“:

  • umanjenje cijene zemljišta prema skupinama prioritetnih djelatnosti kojima se ulagač bavi
  • umanjenje cijene zemljišta prema vremenu izgradnje
  • umanjenje cijene zemljišta prema broju novozaposlenih odnosno zadržavanju postojećeg broja zaposlenih
  • umanjenje cijene zemljišta investitorima sa izvoznom orijentiranošću
  • umanjenje cijene zemljišta ulagačima koji izvrše preseljenje tvrtke u Poduzetničku zonu „IT park“
  • obročna otplata komunalnog doprinosa

Pogodnosti investitori ostvaruju kroz Program poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu „IT park“ (službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/18 i 8/19).

1. MODUL:

Pravo građenja

1.1. Mjera – ugovor o osnivanju prava građenja

1.1.1. osnivanje prava građenja na vremenski period od 50 godina

2. MODUL:

2.1. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema Skupinama prioritetnih djelatnosti kojima se bave ulagači:

2.1.1. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 30% za ulagače iz Skupine 1 prioritetnih djelatnosti
2.1.2. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 20% za ulagače iz Skupine 2 prioritetnih djelatnosti
2.1.3. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 10% za ulagače iz Skupine 3 prioritetnih djelatnosti

Domaće i strane pravne i fizičke osobe ostvariti će pravo na poticaje i olakšice predviđene ovim Programom ukoliko su, prema Državnom zavodu za statistiku koji vodi Registar poslovnih subjekata na temelju Zakona o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN, br. 55/16. i 35/18.), registrirane za obavljanje sljedećih prioritetnih djelatnosti:

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3
62.01 Računalno programiranje 26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata 58.21 Izdavanje računalnih igara
62.02 Savjetovanje u vezi s računalima 26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča 58.29 Izdavanje ostalog softvera
62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom 26.20 Proizvodnja računala i periferne opreme 63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima 26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme
72.19 Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

2.2. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskih objekta:

2.2.1. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 40% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja
2.2.2. umanjene cijene građevinskog zemljišta za 20% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja

2.3. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta prema broju novozaposlenih odnosno zadržavanju postojećeg broja zaposlenih:

Ulagaču koji od trenutka potpisa ugovora o osnivanju prava građenja do trenutka potpisa ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u IT parku poveća broj zaposlenih odnosno zadrži postojeći broj zaposlenih priznaje se pravo na umanjenje cijene zemljišta pri kupovini građevinskog zemljišta:

2.3.1. umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 60% za povećanje broja zaposlenih za više od 20 novozaposlenih
2.3.2. umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 50% za povećanje broja zaposlenih od 15 – 19 novozaposlenih
2.3.3. umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 40% za povećanje broja zaposlenih od 10 - 14 novozaposlenih
2.3.4. umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 30% za povećanje broja zaposlenih od 5 - 9 novozaposlenih
2.3.5. umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 20% za povećanje broja zaposlenih od 1 - 4 novozaposlenih
2.3.6. umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 10% u slučaju zadržavanje postojećeg broja zaposlenih

te mu se za taj iznos umanjuje kupoprodajna cijena građevinskog zemljišta.

Kao polazišna vrijednost uzima se broj zaposlenih na temelju sati rada u godini potpisa ugovora o osnivanju prava građenja odnosno broja zaposlenih na temelju sati rada u godini potpisa kupoprodajnog ugovora.

2.4. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta ulagačima sa izvoznom orijentiranošću

Ulagači koji su u godini koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 1.000.000,00 kuna ostvaruju pravo na umanjenje cijene građevinskog zemljišta u iznosu od 10% umanjenja cijene zemljišta.

2.5. Mjera – kupoprodaja nakon korištenja 1.1. Mjere uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta ulagačima koji vrše preseljenje tvrtke sa lokacije iz grada Osijeka u Poduzetničku zonu „IT park“

Ulagači koji izvrše preseljenje tvrtke sa lokacije iz grada Osijeka u Poduzetničku zonu „IT park“ ostvaruju pravo na umanjenje cijene građevinskog zemljišta u iznosu od 10% umanjenja cijene zemljišta.

3.MODUL:

Obročna otplata komunalnog doprinosa

3.1. Mjera – obročna otplata komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos za objekte koji se grade u IT parku iznosi 80,00 kuna/m³.

Mogućnost plaćanja u mjesečnim obrocima:

3.1.1. Fizičke osobe

- od 15.000,00 kn do 40.000,00 kn – u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 15.000,00 kn, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

- preko 40.000,00 kn – u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 15.000,00 kn, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

3.1.2. Pravne osobe

- od 100.000,00 kn do 500.000,00 kn – u 5 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 100.000,00 kn, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

- preko 500.000,00 kn – u 9 mjesečnih obroka, time da prvi obrok mora iznositi 30% ukupne obveze ili najmanje 100.000,00 kn, a ostali iznos u jednakim mjesečnim obrocima

U slučaju obveze plaćanja komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu većem od 1.000.000,00 kuna Gradonačelnik može odobriti i duži rok plaćanja, s tim da isti ne može biti duži od planiranog roka dovršetka građevine.

IT Park Osijek - Opis EU projekta

POTICAJI I OLAKŠICE ZA INVESTITORE