x

Zona Nemetin - promo video

Poticaji za ulaganje u republiku Hrvatsku

Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja („Narodne novine“ broj 111/12. i 28/13.) uređuju se poticajne mjere za projekte ulaganja u gospodarske djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske. Ove mjere odnose se na ulaganja u projekte investiranja i jačanja konkurentske sposobnosti u: proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške te aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

Poticaji regulirani ovim mjerama odnose se na one investicijske projekte koji uvode nove opreme i suvremene tehnologije, osiguravaju bavljenje ekološki prihvatljivim djelatnostima i uštedu energije, povećavaju zaposlenost i izobrazbu zaposlenika, razvijaju proizvode i usluge više dodane vrijednosti i time povećavaju poduzetničku konkurentnost.
Kroz niz poticajnih mjera poduzetnici mogu ostvariti višestruke olakšice od poreznih olakšica, potpore za opravdane troškove do bespovratnih novčanih sredstava iz nacionalnih izvora.

Industrijska zona Nemetin prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“ broj 86/08, 57/11, 51/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) nalazi se na području Prve skupine područja posebne državne skrbi te investitori mogu ostvariti određene porezne povlastice na osnovi istog Zakona.

Namjena

Zona je namijenjena prvenstveno srednjim i velikim poduzetnicima za proizvodne kapacitete prerađivačke industrije i veće industrijske pogone, koji trebaju značajnije površine i/ili blizinu pročišćivača vode.

  • Proizvodna namjena

  • Poslovna namjena

  • Ukupna površina

  • Parcela