x

Zona Nemetin - promo video

Gospodarske zone grada Osijeka

Razvoj poduzetništva jedna je od ključnih odrednica gospodarske politike Osijeka, a gospodarske zone sredstvo su za njegovo poticanje.

Grad Osijek na području gospodarskih zona investitorima osigurava:

  • zemljišta opremljena osnovnom infrastrukturom (prometnim površinama, odvodnjom oborinskih i sanitarnih voda, sustavima vodoopskrbe, plinoopskrbe, elektroenergije i telefona)
  • pogodnosti koje se primjenjuju kroz potporne institucije za poduzetništvo
  • vlastiti Program olakšica i poticaja investitorima

Fotografije

Gospodarske zone

Dokumenti

Test

Test
0,57 MB

  • Proizvodna namjena

  • Poslovna namjena

  • Ukupna površina

  • Parcela