RJEŠENJEM OBORINSKE ODVODNJE DO NOVIH INVESTITORA

Naziv projekta: Izgradnja odvodnje oborinskih voda Poduzetničke zone Nemetin

Kod projekta: KK.03.1.2.18.0008

Naziv poziva: ITU - Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek

Naziv specifičnog cilja: Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora

Nositelj projekta: Grad Osijek

Razdoblje provedbe projekta: 13.11.2019. – 13.12.2021. (25 mjeseci)

Ukupna vrijednost projekta: 19.739.771,31 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 3.999.621,92 kuna

Sažetak projekta

Zbog potrebe zbrinjavanja oborinskih voda iz Eko-IZ Nemetin koja se prostire na 609.000 kvadratnih metara, što ne uključujuće otprilike 50 hektara koji trenutno nisu infrastrukturno opremljeni i predmet su razvoja zone, projektirano je cjelovito rješenje oborinske odvodnje sukladno zahtjevima javno -pravnih tijela. U okviru izgradnje biti će uređeni ulijevni kanali, izgrađeni objekti za pravilno funkcioniranje i upravljanje (izlijevne građevine, prepumne stanice i ostalo), a u ukupnoj dužini od 6.071 kvadratnih metara zatvorenih i otvorenih kanala.

Opis projekta

Eko-industrijska zona Nemetin je prva zelena industrijska zona u Hrvatskoj i namijenjena je prvenstveno srednjim i velikim poduzetnicima za proizvodne kapacitete prerađivačke industrije i veće industrijske pogone, koji trebaju značajnije površine i/ili blizinu pročišćivača vode. Eko-industrijska zona Nemetin s više od 100 hektara površine spada u red velikih industrijskih zona. Zona je opremljena kompletnom infrastrukturom: prometnice, odvodnja oborinske i sanitarne vode, javna rasvjeta, vodoopskrba, plinoopskrba, elektroenergija, telefonija, toplovod (bioplinsko postrojenje koje se planira izgraditi u okviru zone opskrbljivat će zonu toplinskom energijom po povoljnim uvjetima).

U Eko-IZ Nemetin, djeluje pet gospodarskih subjekta koji su izgradili objekte, a njih još sedam je pred početkom gradnje ili su već počeli izgradnju svojih objekata. U okviru zone započela je izgradnja Regionalnog distribucijskog centar za voće i povrće, čiji je nositelj Osječko-baranjska županija, a koji se gradi na principima održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije postavljanjem sunčanih kolektora na krovnim površinama objekta. Projekt se izvodi fazno, a prva faza predviđa izgradnju zgrade veličine otprilike 8.000 kvadratnih metara. Stoga je izgradnja odvodnje oborinskih voda u Eko-IZ Nemetin bila preduvjet za ostvarenje ove velike investicije, ali i osiguranja trenutnih i budućih investicija ostalih korisnika u okviru zone.

Realizacijom projekta stoga će se potaknuti brže popunjavanje mjesta u zoni jer je potencijalnim investitorima omogućen još brži dolazak do potrebnih dozvola, a uz postojeći sustav olakšica koji im Grad Osijek osigurava, investiranje u zonu postaje još atraktivnije. Dovršetkom sustava odvodnje tako se kompletira izgradnja osnovne komunalne infrastrukture, te se zadovoljavaju trenutne potrebe za odvodnjom oborinskih voda iz Eko-industrijske zone Nemetin.

Svrha i opravdanost

Osnovni ciljevi projekta jesu cjelovito rješenje oborinske odvodnje slivnog područja, uređenje ulijeva kanala, izgradnja objekata za pravilno funkcioniranje i upravljanje oborinske odvodnje, te poboljšanje postojećih elemenata odvodnje.